Oprichting

Dinsdag 18 september 1984 komen in café ’t Schippershuis te Sas van Gent de volgende personen bij elkaar:

 • Fred Aaldijk
 • Wil Aaldijk
 • Robby Colpaert
 • Herman van Dorst
 • Annie van Hoecke
 • Claudine Mijnsbergh
 • Ronald Möring
 • Margot de la Ruelle
 • Otto Tromp

Naar aanleiding van het gesprek tussen Robby, Otto, Claudine, Ronald en Annie tijdens de Eilandfeesten te Sas van Gent besluiten bovenstaande mensen een toneelvereniging op te richten. Claudine heeft al een naam verzonnen, Siesa, iedereen vindt deze naam geschikt, en het blijft daarbij. Robby doet het woord, en wordt al snel tot voorzitter gekozen. Otto wordt gekozen tot penningmeester en Claudine tot secretaresse. Herman kan wegens tijdgebrek niet mee doen, dus besluit Margot om ook niet mee te doen. Thea de Boeye en Wies Rademakers hadden zich ook opgegeven om toneel te spelen, dus hebben we al negen spelers. Ronald heeft het telefoonnummer van Clasien Seij van het Z.C.A. (Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel). Hij belt haar diezelfde avond op om een afspraak te maken, want zij kan ons alles vertellen over het amateurtoneel. Siesa is nu een begrip!

 

Woensdag 3 oktober 1984

Aanwezig: Fred Aaldijk – Robby Colpaert – Claudine Mijnsbergh – Wies Rademakers – Otto Tromp – Ronald Möring – Annie van Hoecke – Clasien Seij

Clasien vertelt ons alles over het amateurtoneel, en is heel enthousiast als ze onze plannen hoort. Ze vertelt ons ook dat er een spel- en regiecursus bezig is. Fred, Robby, Claudine, Otto en Annie besluiten zich op te geven voor deze cursus. Tot slot zegt Clasien: “DEZE GROEP KAN NIET MEER KAPOT!”, en gelijk heeft ze.

 

Maandag 15 oktober 1984

Aanwezig: Fred Aaldijk – Thea de Boeye – Robby Colpaert – Claudine Mijnsbergh – Otto Tromp – Ronald Möring – Annie van Hoecke – Chris Cauwenberghs.

Chris maakt op iedereen een goede indruk, en hij wil graag de regie bij ons doen. Over kosten praat hij niet, het is hem allemaal best. Hij heeft wel een voorwaarde, hij wil geen souffleur. Chris vertelt ons, als we op het toneel gaan dat we dan altijd aan de volgende 3 regels moeten denken:

 • Waar kom ik vandaan?
 • Waar ga ik heen
 • Wat ga ik daar doen?

De vaste repetitieavond wordt de maandag. Van Pol en Denise mogen we het zaaltje achter de Rooien Oedt als oefenruimte gebruiken. De contributie bedraagt ƒ 15,00 per maand. We zijn gelukkig we hebben alles mee! Fred heeft ondertussen een stuk gevonden dat op ons lijf geschreven is, n.l. “De voordeur stond open” van Max Andrea.

 

Maandag 29 oktober 1984

Aanwezig: Fred en Wil Aaldijk – Thea de Boeye – Claudine Mijnsberg – Wies Rademakers – Monique Polfliet – Ronald Möring – Annie van Hoecke.

Monique Polfliet is ondertussen ook benaderd om in onze toneelverening te komen, zij is dan ook aanwezig. Nu hebben we in totaal 10 spelers n.l.:

 • Fred Aaldijk
 • Wil Aaldijk
 • Thea de Boeye
 • Robby Colpaert
 • Annie van Hoecke
 • Claudine Mijnsbergh
 • Ronald Möring
 • Monique Polfliet
 • Wies Rademakers
 • Otto Tromp

Chris Cauwenberghs heeft laten weten dat hij tot januari 1986 geen tijd kan vrij maken voor ons, daarom hebben we besloten om Fred en Wies de regie in handen te geven.

 

Maandag 10 december 1984

Na het stuk een aantal keren gezamenlijk gelezen te hebben is het vanavond tijd om het stuk te zetten. Iedereen staat wat onwennig op het toneel, maar ja het is onze eerste keer. De regie verloopt niet zoals we verwacht hadden, en we besluiten om toch maar naar een echte regisseur te zoeken.

Na een lange zoektocht naar een goede regisseur, kwamen we in mei 1985 uiteindelijk terecht bij Piet Verwer. Toen konden we pas echt gaan repeteren.

We waren vanaf het begin lid van het Z.C.A. (Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel), en kregen hulp van een raamregisseur in de persoon van Willem Huijbreghs uit Middelburg. Deze man is een paar keer naar Zeeuws Vlaanderen afgereisd, en verder mochten we het zelf uitzoeken. Dit was dus geen succes. Toen we goed en wel onder leiding van Piet Verwer verder gingen, stond er plotseling een stuk in de krant:

Dit is “heel leuk” voor een vereniging die z’n eerste uitvoering nog moet hebben, en van tevoren al afgekraakt wordt in de krant. Het krantenartikel heeft ons zeker geen schade toegebracht, maar het Z.C.A. heeft wel grof gefaald een beginnende vereniging op weg te helpen, wat toch hun taak is als overkoepelend orgaan. Om deze reden wil Siesa dus absoluut niks meer met het Z.C.A. te maken hebben.
Tot zover het verhaal over de oprichting van Siesa, kijk voor de gespeelde stukken bij de tab Repertoire, waar elk jaar apart beschreven staat.